Hjelpere på Frambuleir 2019

Hovedoppgaven som hjelper er å ivareta deltakernes interesser under leir. I hjelperrollen ser vi først og fremst etter engasjerte voksne støttepersoner til barna eller ungdommene i gruppene. Det er viktig at man oppnår god kontakt med deltakerne og opptrer som et forbilde. Deltakerne på leir skal kunne betrakte hjelperne som tillitspersoner. I tillegg er man kollega og samarbeidspartner med andre hjelpere, leirledelse og øvrige ansatte på Frambu.

Arbeidsdagene vil være spennende og utfordrende, men også krevende og lange. Hjelpere jobber i en turnus med ca 11 timer arbeidstid hver dag og innlagte pauser på til sammen fem timer i løpet av dagen. Man har også to fridager i løpet av leiren. Disse avtales nærmere ved oppstart og tilpasses leirdriften og gruppen man jobber på. Engasjementet er begrenset til leirens varighet. Man må ellers kunne jobbe gjennom hele den aktuelle leirperioden og det gis ikke fri utover oppsatte fridager.

For mer konkret informasjon om hjelperrollen og om ansettelser bes henvendelser rettet til leir@frambu.no. Av kapasitetshensyn bør man påregne noe saksbehandlingstid. Henvendelser vil besvares i perioden februar t.o.m. juni.

For mer generelle spørsmål om Frambu og leirene kan man finne utfyllende informasjon på frambu.no, eller ta kontakt på telefon 64 85 60 00.

LØNN

Ca. kr 16 400.- for et engasjement på en leir

Beløpet inkluderer 12 % feriepenger. Fra beløpet trekkes eventuell skatt. Arbeidet er pensjonsgivende. I tråd med gjeldende bestemmelser trekkes det derfor 2 % fra lønnen til dekning av pensjon.

Ved ansettelse innhenter Frambu skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Det er viktig at du har et gyldig skattekort fra www.skatteetaten.no før eventuell leirstart. Har du frikort, må du tildele tilstrekkelig av frikortsummen til Frambu. Dersom dette ikke gjøres, får ikke Frambu innhentet skatteopplysninger på deg og du blir trukket 50 % i skatt.

AKTUELLE FRISTER

Søknadsfrist: 15. februar
I år vil vi svare på alle søknader på e-post. Det er derfor viktig at du følger med på epostkontoen som du oppgir i søknaden din i perioden frem til 6. april og vår svarfrist. Søkere som får tilbud om jobb på leir vil få tilsendt arbeidsavtale, taushetserklæring, diettskjema og en infofolder om leir i posten, etter at de har bekreftet at de takker ja til et eventuelt tilbud om engasjement på leir.

Frist for innsending av arbeidsavtale, taushetserklæring og diettskjema er satt til 3.mai.

Frist for innsending av politiattest er 31. mai
Alle som tar imot tilbud om jobb på leir, må sende inn ny og gyldig politiattest i tråd med helsepersonellovens § 20a.

SØKNAD

Søknad på jobb som hjelper på Frambuleir kan sendes digitalt via skjemaet på denne siden eller skrives ut og sendes til Frambu, Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud.