For hjelpere

SØKNADSSKJEMA-SOMMERJOBB SOM HJELPER PÅ FRAMBULEIR 2019

Feltene i fet tekst må fylles ut. Bruk <tab>-tasten til å flytte mellom feltene.
NB: Ikke benytt <Enter>-tasten under utfylling. Klikk heller på neste felt.

Jeg er over 18 år ved leirstart og vil gjerne være hjelper på Frambuleir sommeren 2019
NB: Pass på at du oppgir kontaktinformasjon du kan treffes på etter 1. april 2019.

Søknadsfrist: 15 Februar 2019

Personvern:

Når du sender inn en søknad så vil informasjonen krypteres og lagres på vår server. Den vil deretter transporteres inn i sikret sone for å ivareta ditt personvern. For å få tilgang til den informasjonen du her gir fra deg så må man eksplisitt ha tilgang, og alle som har denne tilgangen er registrerte brukere som alle jobber hos Frambu. Du kan når som helst be om at informasjonen vi har lagret om deg slettes.

Det settes også en informasjonskapsel når du har gjennomført søknadsprosessen for å hindre at vi ikke får duplikater av søknadene. Denne informasjonskapselen er vital for nettstedets funksjon og du samtykker til at den brukes ved at du sender inn din søknad.

Merk av for ønsket leir


 
Personopplysninger
Fornavn:
Kjønn:
Fødselsnummer
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Telefon mobil:

Utdanning (pågående studier) og relevant arbeidserfaring
(maks 240 tegn)

Hobbyer og interesser
(maks 240 tegn)

Erfaring med funksjonshemmede barn, ungdom eller voksne
Ta med referanser du vil vise til med navn, arbeidssted og telefon.
(maks 240 tegn)

Tidligere deltakelse på Frambuleir
Har du vært hjelper tidligere?

Har du vært deltaker tidligere?

Sjekk at alle opplysningene stemmer før du sender inn søknaden.
Dersom du vil ha kopi av søknaden, vennligst skriv ut søknaden før du sender den.
Bekreft at søknaden er klar til å sendes: